top of page

係滿身病菌既坑渠老鼠

呢隻唔係米奇

​3款金屬防鼠網阻隔老鼠入屋散佈病菌

shutterstock_626907953.jpg
forbidden1.png
貓網

L20

金屬網連窗花

只適合窗安裝

Akzo Nobel金屬網

最強防禦|容易清洗

可拆除|配有鎖匙上鎖

​護貓/防蚊/防老鼠/防馬騮

$750/套 *最低消費

​安裝費88折

T13雙門雙趟.png

L8

趟式鋼網門

適合門/窗安裝

Akzo Nobel金屬網

最強防禦|容易清洗

固定安裝|操作容易

​護貓/防蚊/防老鼠/防馬騮

$2700/ 套 *最低消費

安裝費88折

單趟金屬蚊網.png

L10

金屬網

只適合窗安裝

Akzo Nobel金屬網

最強防禦|容易清洗

固定安裝|可簡易上鎖

​護貓/防蚊/防老鼠/防馬騮

$750/套 *最低消費

安裝費88折

iconfinder_whatsapp_825653.png
bottom of page